Η πορεία και οι εναλλαγές της διάθεσης στην διπολική διαταραχή. 

Διαβάστε περισσότερα: Φάσεις διπολικής διαταραχής

 Βασικά συμπτώματα της διπολικής διαταραχής ανάλογα με τη φάση μανίας ή κατάθλιψης που βρίσκεται κάποιος.

Διαβάστε περισσότερα: Συμπτώματα διπολικών διαταραχών

Η διπολική διαταραχή χαρακτηρίζεται από εναλλασσόμενα μανιακά και καταθλιπτικά επεισόδια. Συνήθως πρωτοεμφανίζεται με μανιακό επεισόδιο και υπάρχουν διάφορες πιθανότητες για τις ακόλουθες φάσεις.  Σε σπάνιες περιπτώσεις οι οποίες ονομάζονται κυκλικού τύπου, η διάθεση συνέχεια αλλάζει από μανιακή σε καταθλιπτική, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να μεσολαβεί κάποια περίοδος κανονικής λειτουργίας. Στην πιο σπάνια μορφή μικτού τύπου, καταθλιπτικά και μανιακά συμπτώματα εμφανίζονται συγχρόνως

Διαβάστε περισσότερα: Γενικά για την διπολική διαταραχή