Η διπολική διαταραχή χαρακτηρίζεται από εναλλασσόμενα μανιακά και καταθλιπτικά επεισόδια. Συνήθως πρωτοεμφανίζεται με μανιακό επεισόδιο και υπάρχουν διάφορες πιθανότητες για τις ακόλουθες φάσεις.  Σε σπάνιες περιπτώσεις οι οποίες ονομάζονται κυκλικού τύπου, η διάθεση συνέχεια αλλάζει από μανιακή σε καταθλιπτική, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να μεσολαβεί κάποια περίοδος κανονικής λειτουργίας. Στην πιο σπάνια μορφή μικτού τύπου, καταθλιπτικά και μανιακά συμπτώματα εμφανίζονται συγχρόνως

Πόσο κοινή είναι: Μεταξύ στο 1 και στο 2% του πληθυσμού της Αγγλίας κυμαίνεται η διπολική διαταραχή, σύμφωνα με στοιχεία που δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του BBC. Μάλιστα, για κάποιον που έχει συγγενή με διπολική διαταραχή, θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να την αναπτύξει και ο ίδιος.

Συχνότητα εμφάνισης: Παρουσιάζεται με την ίδια συχνότητα και στα δύο φύλα. Τείνει να είναι πιο συχνή στις υψηλότερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις. Εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα στους έγγαμους, στους άγαμους ή σε εκείνους που έχουν μια συναισθηματική σχέση. Συνήθως παρουσιάζεται πριν από την ηλικία των τριάντα ετών και είναι βραχείας διάρκειας. Τείνει να εμφανίζεται συχνά σε οικογένειες.

Φύλο: Η Διπολική Διαταραχή είναι περίπου εξίσου συχνή στους άντρες και στις γυναίκες, αν και μερικές μελέτες κάνουν λόγο για μια μικρή υπεροχή στις γυναίκες. Η Καταθλιπτική Διαταραχή, από την άλλη μεριά, είναι πολύ πιο συχνή στις γυναίκες απ’ ότι στους άντρες.

Ηλικία: Το πρώτο Μανιακό Επεισόδιο στη Διπολική Διαταραχή συνήθως συμβαίνει στην ηλικία των 20 – 25. Εν τούτοις, υπάρχει και η πιο σπάνια περίπτωση το πρώτο επεισόδιο να εμφανιστεί μετά τα 50.

Κοινωνικοοινομική Κατάσταση: Φαίνεται να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη συχνότητα της Διπολικής Διαταραχής στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, χωρίς όμως έντονες διαφορές.

Αυτό-διαχείριση της κατάστασης: Όπως και οποιαδήποτε κατάσταση που λειτουργεί κυκλικά, έτσι και στη διπολική διαταραχή η μισή μάχη για τη διαχείριση είναι η επικέντρωση στο σημείο που βρίσκεται κανείς στον κύκλο εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, καμιά φορά είναι χρήσιμο να σκέφτεται κανείς για τη διπολική διαταραχή με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεται για το άσθμα ή για το διαβήτη. Οφείλει κανείς να λαμβάνει κάποια καθημερινά μέτρα, όπως το να επικεντρώνεται στη διάθεσή του και στις σκέψεις του. Αυτό βοηθάει στο στιγματισμό των αλλαγών στη διάθεση που μπορεί να προκληθούν πριν από μια υποτροπίαση. Βέβαια, είναι πάντα πιθανό ο ασθενής να υποτροπιάσει, αλλά ίσως με αυτό τον τρόπο να έχει καταφέρει να σχεδιάσει κάποια πράγματα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς δίπλα του ένα άτομο εμπιστοσύνης που θα τον βοηθήσει και θα τον προειδοποιήσει για τα σημάδια της υποτροπίασης, καθώς και που θα τον βοηθήσει να κάνει κάποια βήματα προς το καλύτερο (π.χ.: να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί για λίγες μέρες).

Βοήθεια από επαγγελματίες: Για εκείνους τους ανθρώπους των οποίων η διπολική διαταραχή οδηγεί σε ακραίες διαταραχές της διάθεσης που δεν μπορούν να διαχειριστούν από αυτό-επικέντρωση στη διάθεση, οι ψυχίατροι μπορούν να συνταγογραφήσουν διάφορα φάρμακα. Ένα από αυτά είναι το λίθιο που μπορεί να σταθεροποιήσει τις συναισθηματικές μεταπτώσεις, αλλά είναι σημαντικό το ακριβές επίπεδο που θα πρέπει να υπάρχει στο αίμα.  Επίσης, δουλεύοντας με την πνευματική ομάδα υγείας είναι πιθανό να αποφευχθεί μια κρίση.

Άλλοι ασθενείς διπολικού φάσματος:άτομα με διαγνώσεις κατάχρησης ουσιών, άτομα με διαγνώσεις αγχωδών διαταραχών και υπερφαγίας. Επίσης, παιδιά με διαγνώσεις όπως η διαταραχή της διαγωγής, η εναντιωματική παραπτωματική διαταραχή και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ υπερκινητικότητας συχνά εμφανίζουν διακυμάνσεις της διάθεσης που συνδέονται με περιόδους κατάθλιψης ή ευερεθιστότητας και έχει πιθανολογηθεί ότι πάσχουν από κάποια πρώιμη μορφή διπολικής διαταραχής.