Κάθε φορέας, ειδικός ή υπηρεσία έχει τη δική του φιλοσοφία προσέγγισης και θεραπείας των διαφόρων µορφών εξάρτησης. Ιδού µερικές από τις πλέον διαδεδομένες αρχές διάγνωσης και αντιμετώπισης: 

 

  • Κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η εξάρτηση επηρεάζει τη ζωή του ατόμου.
  • Καθορισμός ενός προγράµµατος αποθεραπείας και παρακολούθηση του πάσχοντος και µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος.
  • Παρακολούθηση του αποθεραπευμένου και του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί και συμπεριφέρεται στο κοινωνικό σύνολο, μέσα στη μικρή του κοινωνία.
  • Προτάσεις που αφορούν σε υπηρεσίες και προγράµµατα θεραπείας.
  • Ενημέρωση σχετικά µε τους κινδύνους της εξάρτησης.
  • Διαπαιδαγώγηση µε σκοπό την επίτευξη υγειούς και ισορροπηµένης ζωής.
  • Προσωπική υποστήριξη και καθοδήγηση, παραπομπή σε προγράµµατα προσωπικής θεραπείας ή σε ομάδες αμοιβαίας στήριξης, όπως για παράδειγμα οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί (ΑΑ), κ.λπ. 
  • Στήριξη και πληροφόρηση της οικογένειας.

Δεν υπάρχει λόγος να υποφέρετε µόνοι.Δεν υπάρχει λόγος να υποφέρετε σιωπηλά.