Θα πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά το θεράποντα ιατρό που θα σας συστήσει κάποια φαρμακευτική αγωγή ,για να αξιολογήσει οποιεσδήποτε αλλαγές ή/και παρενέργειες και για να αξιολογήσει πώς το φάρμακο λειτουργεί σε σας. Συνήθως, οι άνθρωποι παίρνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα για έξι έως εννέα μήνες ή περισσότερο. Ενώ συχνά μπαίνει κανείς στον πειρασμό να σταματήσει το φάρμακο όταν αισθάνεται καλύτερα, είναι σημαντικό να συνεχιστεί έως ότου, σε συνεργασία με το γιατρό σας, δείτε ότι  η κατάθλιψή αντιμετωπίζεται. Η πρόωρη διακοπή φαρμάκου μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή των αρχικών συμπτωμάτων σας. Μπορεί να σας συστηθεί να αυξήσετε ή να μειώσετε βαθμιαία το φάρμακο κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής σας. Για μερικά φάρμακα είναι ιδιαίτερα σημαντικό πριν τη διακοπή τους να προηγηθεί σταδιακή μείωση.