Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια που μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με το φάρμακο και την παροχή συμβουλών. Εντούτοις, υπάρχει πάντα μια πιθανότητα η κατάθλιψή σας να επιστρέψει μόλις σταματήσετε ένα φάρμακο. Η συνέχιση των αντικαταθλιπτικών χαπιών ή/και της ψυχοθεραπείας για το συνιστώμενο χρονικό διάστημα ελαχιστοποιεί αυτήν την δυνατότητα. Δυστυχώς, σε έναν μικρό αριθμό περιπτώσεων, η κατάθλιψη επανεμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Η αναγνώριση των σημαδιών ενός νέου καταθλιπτικού επεισοδίου και η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι πολύ σημαντική.