Μια σημαντική ερώτηση! Μερικές φορές όταν τα αντικαταθλιπτικά χάπια λαμβάνονται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, οι πιθανότητες των παρενεργειών ή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φαρμάκων αυξάνονται. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας, ιδιαίτερα για τα φάρμακα αλλεργίας. Είναι σημαντικό να είναι ενήμερος ο γιατρό σας για οποιαδήποτε φάρμακα  χρησιμοποιείτε, ακόμα και βιταμίνες ή φυτικά προϊόντα.