Η ψυχοθεραπεία είναι συχνά η πρώτη μορφή θεραπείας συνιστάται για την κατάθλιψη.H ψυχοθεραπεία, την ονομάζουμε «θεραπεία» για συντομία, περιλαμβάνει στην ουσία μια σειρά από τεχνικές θεραπείας.Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, ένα άτομο με κατάθλιψη έχει συνομιλίες με έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας που βοηθά το άτομο που τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των παραγόντων  που μπορεί να ενεργοποιούν την κατάθλιψη.

Διαβάστε περισσότερα: Ψυχοθεραπεία για την κατάθλιψη

Για πολλούς ανθρώπους ο συνδυασμός φαρμάκου και ψυχοθεραπείας είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάθλιψη. Ενώ το φάρμακο μπορεί να βοηθήσει να βελτιώσει τα καταθλιπτικά συμπτώματα, δεν μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα, τις σκέψεις ή τις συμπεριφορές που είναι προβληματικές ή σας στενοχωρούν. Ακόμη μπορεί προσωπικά ή οικογενειακά ζητήματα να είχαν επιπτώσεις στη διάθεσή σας και να σας επηρεάζουν στο πως βλέπετε τον εαυτό σας και τις σχέσεις σας. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να αρχίσετε να ερευνάτε και να επιλύετε καταστάσεις , σκέψεις ή συμπεριφορές που είναι προβληματικές ή σας στενοχωρούν. Η ψυχοθεραπεία επίσης μπορεί να σας βοηθήσει στον αυτοσεβασμό σας, να βελτιώσετε τις σχέσεις σας και να αντιμετωπίζετε καλύτερα συγκρούσεις ή αγχογόνα γεγονότα. Η καλή διατροφή, ο ύπνος καλής ποιότητας και η άσκηση είναι επίσης σημαντικά στοιχεία της αποκατάστασής σας

Η κατάθλιψη είναι μια από τις πιο κοινές διαταραχές που απασχολούν τους ανθρώπους. Δεν είναι ένα σημάδι προσωπικής αδυναμίας. Πολλοί σημαντικοί και δημιουργικοί άνθρωποι έχουν περάσει φάσεις κατάθλιψης στη ζωή τους και πολλές φορές τέτοιες φάσεις βοηθούν κάποιον να ωριμάσει.

Διαβάστε περισσότερα: Η κατάθλιψη είναι σημάδι "αδυναμίας";