Για πολλούς ανθρώπους ο συνδυασμός φαρμάκου και ψυχοθεραπείας είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάθλιψη. Ενώ το φάρμακο μπορεί να βοηθήσει να βελτιώσει τα καταθλιπτικά συμπτώματα, δεν μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα, τις σκέψεις ή τις συμπεριφορές που είναι προβληματικές ή σας στενοχωρούν. Ακόμη μπορεί προσωπικά ή οικογενειακά ζητήματα να είχαν επιπτώσεις στη διάθεσή σας και να σας επηρεάζουν στο πως βλέπετε τον εαυτό σας και τις σχέσεις σας. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να αρχίσετε να ερευνάτε και να επιλύετε καταστάσεις , σκέψεις ή συμπεριφορές που είναι προβληματικές ή σας στενοχωρούν. Η ψυχοθεραπεία επίσης μπορεί να σας βοηθήσει στον αυτοσεβασμό σας, να βελτιώσετε τις σχέσεις σας και να αντιμετωπίζετε καλύτερα συγκρούσεις ή αγχογόνα γεγονότα. Η καλή διατροφή, ο ύπνος καλής ποιότητας και η άσκηση είναι επίσης σημαντικά στοιχεία της αποκατάστασής σας