Το κύριο πλεονέκτημα των άτυπων αντιψυχωσικών  φαρμάκων στους ασθενείς με ψύχωση είναι η έλλειψη παρενεργειών  τόσο από την κίνηση (τρόμος χεριών, δυσκαμψία), όσο και από το συναίσθημα (κατάθλιψη, έλλειψη ενδιαφέροντος). Η συμμόρφωση με την θεραπεία είναι σχετικά υψηλή και οι ασθενείς σπάνια χρειάζεται να επανεισαχθούν στο νοσοκομείο.Τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα, αποκαλούμενα μερικές φορές "νέα" αντιψυχωσικά, ανήκουν σε μια ομάδα φαρμάκων που διαφέρουν χημικά από τα παλαιότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουμε την ψύχωση. Θεωρούνται άτυπα  ή νέα  επειδή έχουν  διαφορετική δράση και διαφορετικές παρενέργειες από τα συμβατικά αντιψυχωτικά φάρμακα. Τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα μπορούν επίσης να είναι αποτελεσματικά σε μερικές περιπτώσεις που δεν αποδίδουν τα παλαιότερα φάρμακα.

Οι κύριες ενδείξεις των άτυπων αντιψυχωσικών φαρμάκων είναι η αντιμετώπιση συμπτωμάτων που συναντώνται σε ψυχωσικές διαταραχές (ψυχωσικό επεισόδιο, σχιζοφρένεια, βραχεία ψυχωσική διαταραχή, παράνοια κ.ά.). Τα δεύτερης γενεάς,  άτυπα, αντιψυχωσικά φάρμακα που έχουν εγκριθεί  για την αντιμετώπιση της ψύχωσης και της διπολικής διαταραχής χρησιμοποιούνται και σε άλλες καταστάσεις όπως η άνοια και η κατάθλιψη χωρίς όμως ισχυρά στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους, Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση  της ψυχαναγκαστικής διαταραχής, της άνοιας, στις διαταραχές προσωπικότητας , σε επιθετικότητα ή τάσεις αυτοκαταστροφής . 

Η συνιστώμενη δόση εξαρτάται από το φάρμακο, τον ασθενή, και την διαταραχή που αντιμετωπίζεται. Η συνήθης πρακτική είναι να αρχίζει κάθε ασθενής με μια χαμηλή δόση, και να αυξάνεται βαθμιαία η δόση έως ότου επιτυγχάνεται μια ικανοποιητική απάντηση. Αν και τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα είναι γενικά ασφαλή , χρειάζεται προσοχή στη χορήγηση σε ασθενείς που έχουν άλλα παθολογικά προβλήματα, όπως καρδιολογικά προβλήματα , ιστορικό εγκεφαλικών επεισοδίων ,σακχαρώδη διαβήτη ή άλλα μεταβολικά ή αιματολογικά προβλήματα.

Άνθρωποι που είχαν μια αλλεργική αντίδραση σε ένα από τα άτυπα αντιψυχωτικά φάρμακα δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν  πάλι το ίδιο φάρμακο. Εντούτοις, μερικές φορές είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό φάρμακο από την ίδια ομάδα ακίνδυνα. Τα άτυπα αντιψυχωτικά φάρμακα δεν συνιστώνται  στην εγκυμοσύνη, εκτός και απολύτως αναγκαία.