Η ιστοσελίδα μας είναι έργο επιστημόνων ανθρωπιστικών σπουδών, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και βασικό στόχο έχει την έγκυρη ενημέρωση τόσο του ευρύτερου κοινού για θέματα ψυχικής υγείας, όσο και των ειδικών του χώρου για τις νεώτερες εξελίξεις.

Βασικοί συνεργάτες της ιστοσελίδας είναι ειδικοί του χώρου της ψυχικής υγείας,του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που εργάζονται σε τομείς πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης.Από τους κύριους υποστηρικτές του psynet.gr είναι το Κέντρο Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας

Όλα τα ανυπόγραφα δημοσιευμένα άρθρα προέρχονται από πηγές που είναι επιστημονικά αξιόπιστες, εκφράζουν επιστημονικές απόψεις που είναι γενικότερα αποδεκτές και είναι στην ευθύνη της Συντακτικής Ομάδας του Psynet.gr την οποία αποτελούν οι:

Αθανασόπουλος Ανδρέας, Ψυχίατρος  
Μαυρομιχάλης Ιωάννης, Ψυχολόγος
Παπαδημητρίου Δημήτριος, Ψυχίατρος 
Ανδρεάκου Ρέα, Ψυχοθεραπεύτρια  
Φρατζής Ιωάννης, Ψυχολόγος

Οι θέσεις που εκφράζονται σε υπογεγραμμένα άρθρα, στις τοποθετήσεις σε fora ή σε εξιστόρηση προσωπικών εμπειριών που φιλοξενούνται στις σελίδες του psynet.gr, αποτελούν κυρίως απόψεις του συντάκτη τους Περιορισμός Ευθύνης Όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από το psynet.gr, απευθύνονται σε αυτούς που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τα προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική ασθένεια και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την βοήθεια των ειδικών.
Το psynet.gr δεν προωθεί ούτε προτείνει κάποιες ειδικές υπηρεσίες ή προϊόντα. Το psynet.gr διατηρεί αρχείο μελών στο οποίο αποθηκεύονται τα στοιχεία που καταγράφονται στη φόρμα εγγραφής μέλους και σε καμία περίπτωση δεν χορηγούνται σε τρίτους ούτε χρησιμοποιούνται από το psrynet.gr για κερδοσκοπικούς ή διαφημιστικούς λόγους. Ταυτόχρονα με την εγγραφή δίνεται η άδεια στο psynet.gr, να αποστέλλει στα μέλη το ενημερωτικό δελτίο του (newsletter). Κατά την περίπτωση που τα εγγεγραμμένα μέλη δεν επιθυμούν να λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο μπορούν να αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν την ολοκληρωτική διαγραφή των στοιχείων τους αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Τα μηνύματα που αποστέλλονται στο psynet.gr τα οποία αφορούν σε σχόλια, παρατηρήσεις, προσωπικές ιστορίες ή ερωτήματα μπορούν κατά την κρίση της Συντακτικής Ομάδας να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς διατηρώντας την ανωνυμία του αποστολέα τους.

Όλα τα κείμενα που δημοσιεύονται στο psynet.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Συντακτικής Ομάδας ή των εκάστοτε συντακτών που τα υπογράφουν και μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο για μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους.